Evaluatie van de kind- en jongereneffectrapportage (JoKER) Download Resource

Organization:
Kenniscentrum Kinderrechten

Country:
Flanders (Belgium)

Year of Publication:
2012

URL Link to Document:

Provenance:
I obtained permission from the source to publish this document

Types:
Research and Evaluation

Sources:
Other Agencies

Themes:
Justice and Legislation

In opdracht van de Vlaamse Overheid, heeft het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) een evaluatie ondernomen van de kind- en jongereneffectrapportage (JoKER). Deze heeft geleid tot een SWOT-analyse, gestructureerd aan de hand van volgende thema’s: ‘toepassingsgebied’, ‘kwaliteit’, ‘proces’, ‘ondersteuning en controle’, ‘effectiviteit’ en ‘impact’.

Keywords: Analytical resource, justice and legislation, research and evaluation

Download Resource

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.